Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Pensioenregelingen bevatten vaak bijzondere voorzieningen voor deelnemers die ziek worden. Deze voorzieningen vervallen vaak als u uit dienst treedt vóórdat de arbeidsongeschiktheid (meestal in de zin van de WIA of IVA) is ingetreden.

Premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid
Als u ziek bent en te maken krijgt met de WIA of IVA zonder het vooruitzicht dat u weer aan het werk kunt, is het prettig als de pensioenopbouw voortgezet wordt. Sommige pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om zonder premie te betalen toch pensioen op te bouwen tijdens de periode dat men een WIA-uitkering ontvangt. Dit wordt dan gefinancierd door de pensioenuitvoerder. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan kunt u hiervoor rechtstreeks bij de pensioenuitvoerder een aanvraag indienen. Als het dienstverband al eindigt voordat u WIA/IVA-gerechtigd bent, heeft u meestal geen recht op premievrije deelname, omdat u dan ook geen deelnemer meer bent aan de pensioenregeling. Premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid is geen wettelijk recht.