Pensioen bij einde dienstverband

Als uw dienstverband eindigt, stopt ook de pensioenopbouw uit dat dienstverband. Tot die tijd moet de pensioenopbouw gefinancierd worden. De pensioenpremies worden in principe maandelijks, of per kwartaal, maar in elk geval periodiek door uw werkgever afgedragen aan de pensioenuitvoerder.

Voortgang pensioenopbouw
Let altijd goed op de voortgang van uw pensioenopbouw. Zorg dat uw het jaarlijkse overzicht ook daadwerkelijk ontvangt en besteed er aandacht aan. Uit deze pensioenoverzichten blijkt namelijk of de pensioenopbouw wel toeneemt en dus of uw premies wel correct worden afgedragen.