Pensioen bij faillissement

Een faillissement van de werkgever kan nadelig zijn voor uw pensioenopbouw. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever door financiële problemen de pensioenpremies niet of nauwelijks heeft afgedragen. Het is echter afhankelijk van het soort pensioenuitvoerder (een pensioenverzekeraar of pensioenfonds) of dit tot schade leidt.