Pensioen bij overgang onderneming

In principe is de hoofdregel dat uw pensioenregeling bij de overgang van het bedrijf mee overgaat. Op de hoofdregel bestaan wel uitzonderingen. Als het overnemende bedrijf zelf al een pensioenregeling heeft, dan mag het overnemende bedrijf besluiten dat deze regeling ook van toepassing is op de overgenomen werknemers. Dat is een belangrijke uitzondering. Ook als er na de overgang een verplichte andere regeling gaat gelden, gaat de eigen voorziening niet mee over, maar geldt de verplichte regeling.