Pensioen bij VUT

Alleen een kleine groep ouderen kan nu nog onveranderd gebruik maken van VUT- en prepensioen. De regering stimuleert immers langer doorwerken en daarom zijn deze regelingen afgeschaft. Dat wil zeggen de fiscale voordelen die het mogelijk maken om met VUT of prepensioen te gaan zijn geminimaliseerd.