Aan welke voorwaarden moet een geldig studiekostenbeding voldoen?

Een geldig studiekostenbeding moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet een studiekostenbeding altijd schriftelijk aangaan;
  • de schriftelijke studiekostenovereenkomst moet helder te zijn;
  • de terugbetalingsverplichting van de studiekosten moet worden beperkt tot een bepaalde periode;
  • er dient een glijdende schaal te zijn toegepast, wat inhoudt dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt.

Andere zaken die in een studiekostenbeding voorkomen: de kosten van de opleiding en de opbouw ervan, hoe en wanneer de studiekosten moeten worden terugbetaald en of de werknemer tijdens het volgen van de opleiding loon ontvangt. Wees u bewust van de (financiële) consequenties voordat u het studiekostenbeding ondertekent.