Mijn werkgever wil per direct mijn detacheringsovereenkomst opzeggen. Mag dat?

Ja, dit mag als in de detacheringsovereenkomst een uitzendbeding is opgenomen. In dit beding staat dat in de eerste 26 weken het contract van rechtswege (automatisch) eindigt als de inlener de opdracht wil stoppen. De detacheringsovereenkomst tussen u en uw werkgever eindigt daarmee automatisch. De inlener is degene bij wie u feitelijk de werkzaamheden verricht. Met de werkgever wordt het detacheringsbureau bedoeld. De detacheringsovereenkomst geldt tussen het detacheringsbureau en u.

Als er geen uitzendbeding in uw detacheringsovereenkomst is opgenomen, kan de werkgever het contract alleen opzeggen nadat hij toestemming van het UWV of de rechter heeft gekregen.

Afwijkende termijn cao
In een cao kan van de termijn van 26 weken van het uitzendbeding worden afgeweken. De ABU cao (een veel voorkomende cao in uitzendsituaties) hanteert bijvoorbeeld een uitzendbeding van 78 weken. Dit wordt fase A genoemd. Na fase A start fase B. In deze fase geldt geen uitzendbeding. U hebt dan een contract voor bepaalde tijd. Als de werkgever dit contract tussentijds wil opzeggen heeft hij toestemming van het UWV of de rechter nodig.