Case: ontslag in de proeftijd

Drie dagen per week is baby Marie* op het kinderdagverblijf. Op een dag vergeet een medewerkster van het kinderdagverblijf, die nog in haar proeftijd zit, het hek van Marie’s bedje dicht te doen. De medewerkster schrikt zich rot: Marie is uit het bedje gevallen… Samen met twee andere collega’s gaat zij snel naar de huisarts. Die ziet op het eerste gezicht geen letsel. De collega’s spreken gezamenlijk af om hun mond te houden over het voorval. Als Esmée de Ruiter* later die dag haar dochter ophaalt bij het kinderdagverblijf, ziet zij direct dat er iets mis is. Haar dochter kijkt verdwaasd uit haar ogen. Geschrokken vraagt Esmée wat er is gebeurd. De medewerksters zwijgen in alle talen.

Waarheid boven tafel
Esmée wordt diezelfde dag via haar eigen huisarts naar het ziekenhuis doorgestuurd. Van de specialist krijgt ze te horen dat Marie een lichte hersenschudding heeft. Esmée vraagt de directie van het kinderdagverblijf om opheldering. De bewuste medewerkster bekent uiteindelijk de ware toedracht en niet zonder gevolgen: ze kan meteen haar biezen pakken. Ontslag in de proeftijd: wat zijn de regels en hoe zit dat in dit voorbeeld?

DAS legt uit hoe het zit

Ontslag in de proeftijd, mag dat?
Ja, dat mag. Tijdens de proeftijd mag een arbeidsovereenkomst direct opgezegd worden. Zowel door de werkgever als door de werknemer. En de regels die gelden bij een ontslag hoeven in de proeftijd niet nageleefd te worden. Zo is er geen opzegtermijn, hoeft de werkgever geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV en hoeft er niet schriftelijk te worden opgezegd. De werknemer heeft wel het recht om van de werkgever te vernemen waarom hij de arbeidsovereenkomst in de proeftijd opzegt. De praktijk leert echter dat de werkelijke reden meestal niet wordt gegeven, maar vaak een sociaal wenselijk antwoord.

In het geval baby Marie
De medewerkster hoeft naar de werkelijke reden van haar ontslag niet te raden. Dat zij in de proeftijd is ontslagen omdat zij de val van baby Marie heeft verzwegen, is snel duidelijk. De andere twee medewerksters die hun mond hielden, komen er ook bekaaid vanaf. Het 0-urencontract van de één werd uiteraard niet verlengd. De andere medewerkster was al langer in dienst en had zeker ook beter moeten weten: zo’n voorval had ook zij nooit mogen verzwijgen. Voor haar werkgever reden genoeg om ook met haar niet verder te willen. Vanwege de goede onderlinge verstandhouding kreeg zij een beëindigingsvoorstel aangeboden. Dat dan weer wel.

* De namen zijn gefingeerd.