Case: Ontslag door social media

Voor Marian begint de dag als iedere andere dag: na een babbeltje bij de koffieautomaat start ze haar computer. Eerst even haar Facebookstatus updaten. Vrijwel direct staat haar baas naast haar bureau met de mededeling ‘Loop je even met mij mee? Nu meteen.' In het kantoor van haar baas wacht Marian een tirade: de baas is haar urenlange gesurf op internet en haar vele status-updates op social media meer dan zat. En nu is voor haar baas de maat vol. Marian moet eruit en wel meteen. Met de opmerking ‘Ga je Facebook-status maar updaten naar ‘Ik sta op straat’’, wordt Marian op staande voet ontslagen. Marian is te beduusd om iets uit te brengen.

Als ze eenmaal thuis is, dringt de harde waarheid tot haar door. En komen de vragen. Mag haar baas haar om deze reden op staande voet ontslaan? Oké, ze postte wel eens iets op Facebook en ook was ze onder werktijd weleens in een webwinkel te vinden, maar ze heeft er geen moment bij stilgestaan dat dat haar haar baan zou kunnen kosten. Ze neemt contact op met haar rechtsbijstandverzekeraar.

DAS legt uit hoe het zit

Ontslag op staande voet: de regels
Een ontslag op staande voet houdt in dat uw werkgever u per direct ontslaat. Dit mag een werkgever alleen doen als er een ‘dringende reden’ is voor het ontslag. Er moet dus wel iets heel serieus aan de hand zijn. Voorbeelden van dringende redenen zijn: diefstal, verduistering, bedrog, bedreiging, mishandeling en hardnekkige werkweigering. De werkgever moet de dringende reden aan u laten weten op het moment dat hij u ontslaat.

Facebook en internet onder werktijd een dringende reden voor ontslag?
Ontslag op staande voet heeft vergaande consequenties. Of het ontslag op staande voet in deze situatie terecht gegeven is, valt te betwijfelen. Internet behoort  nu eenmaal tot de moderne communicatiemiddelen. Het gaat om de mate waarin u op uw werk privé met internet, e-mail of social media bezig bent. Als u even iets opzoekt op internet of een mailtje stuurt om een persoonlijke afspraak te bevestigen, moet dat in principe kunnen. Iets anders wordt het als u uren achter elkaar aan het surfen bent of de hele dag door op social media te vinden bent. Of als uw werkzaamheden eronder lijden.

Naar de kantonrechter
De jurist besluit het ontslag op staande voet uiteindelijk bij de rechter aan te vechten. De kantonrechter zal moeten bepalen of Marian’s handelswijze zo ernstig is dat zij terecht op staande voet is ontslagen. Daarbij is van belang of Marian eerder een waarschuwing heeft gekregen en of er andere opmerkingen ten aanzien van haar functioneren spelen. Als dit niet het geval is, is de kans klein dat de kantonrechter het ontslag terecht zal vinden. Marian heeft nooit een opmerking of waarschuwing gekregen: nooit heeft haar baas haar gevraagd haar online gedrag aan te passen. Ook was er eerder niks op haar functioneren aan te merken. De kantonrechter vindt het ontslag op staande voet in dit geval onterecht. Marian kan na een goed gesprek gewoon weer bij haar baas aan de slag. En nieuwe status-updates? Die laat ze voortaan onder werktijd achterwege.

Stappenplan bij ontslag op staande voet

  • Blijf rustig en netjes in de omgang.
  • Stuur onmiddellijk een aangetekende brief aan uw werkgever waarin u bezwaar maakt en waaruit blijkt dat u het niet eens bent met dit ontslag.
  • Geef in deze brief tevens aan dat u bereid en beschikbaar bent om uw werkzaamheden te verrichten en dat u aanspraak maakt op uw salaris. Stuur ook een exemplaar per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.
  • Om uw ontslag ongedaan te maken, moet u sinds 1 juli 2015 binnen twee maanden na het ontslag op staande voet een procedure bij de rechter starten om uw arbeidsovereenkomst te herstellen. Alleen een brief schrijven naar uw werkgever is niet meer voldoende om uw ontslag ongedaan te maken.
  • Raadpleeg een arbeidsrechtjurist die u hierbij kan helpen en die u kan adviseren over de verder te nemen stappen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een brief aan uw werkgever? Maak dan gebruik van de voorbeeldbrief ‘Protest tegen ontslag op staande voet’.