Ik ben het oneens met mijn beoordelingsverslag. Wat kan ik doen?

Voor veel werknemers is het beoordelingsgesprek een belangrijk moment. Het gaat immers om de beoordeling van uw functioneren. Is er kritiek op uw functioneren of is er een negatief beoordelingsverslag? Maak dan schriftelijk duidelijk kenbaar dat u het er niet mee eens bent en waarom niet. Verzend deze brief aangetekend aan uw werkgever en vraag in de brief of uw werkgever uw reactie in uw personeelsdossier wil opnemen. Dit is heel belangrijk. Op die manier geeft u namelijk uitdrukkelijk te kennen dat u het niet eens bent met de mening van uw werkgever over uw functioneren en bouwt u een (tegen)dossier op. Dit kunt u gebruiken in een eventuele ontslagprocedure.

Doet u dit niet? Dan zal een rechter, mocht het tot een eventuele rechtszaak over uw ontslag komen, daaruit kunnen afleiden dat u het met uw werkgever eens bent. De gevolgen van een ontslag wegens disfunctioneren kunnen voor u als werknemer aanzienlijk zijn. Zo loopt u niet alleen het risico uw baan te verliezen, maar kunnen ook uw aanspraken op een WW-uitkering in gevaar komen.