Mag mijn werkgever mij zomaar op non-actief stellen?

Nee, in principe heeft u het recht op arbeid en dus het recht om te werken. Een werkgever moet terughoudend omgaan met deze maatregel en mag daarvan alleen gebruikmaken als het echt niet anders kan. Alleen bij dringende redenen mag uw werkgever besluiten om u niet te laten werken. Bijvoorbeeld in de situatie dat uw werkgever vindt dat u zich ernstig heeft misdragen en hij een nader onderzoek moet instellen. Uw werkgever zal zijn besluit schriftelijk aan u moeten bevestigen of mededelen met een motivatie.