Wat moet ik doen als ik op non-actief gesteld ben door mijn werkgever?

U doet er verstandig aan (schriftelijk) bezwaar te maken tegen een op non actiefstelling. Zeker in die gevallen, waarbij de op non actiefstelling een strafmaatregel is, of bedoeld is voor nader onderzoek door de werkgever naar de mogelijkheid van ontslag. U behoudt in principe recht op doorbetaling van uw loon, inclusief alle daarbij behorende loonbestanddelen. Onder omstandigheden kunt u zonodig via de rechter (kort geding) uw tewerkstelling van de werkgever vorderen.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen op non-actiefstelling