Mag mijn werkgever mij zomaar overplaatsen?

Nee, dit mag niet zomaar. Als u zich als werknemer echter niet goed heeft gedragen of als u uw werkzaamheden niet heeft verricht zoals is afgesproken, dan mag uw werkgever deze maatregel wel treffen. Een overplaatsing kan alleen plaatsvinden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet vaststaan dat u voldoende kansen en mogelijkheden heeft gehad om te laten zien dat u wel geschikt bent voor de functie. Ook moet uw werkgever u dan begeleiden zodat u zich de onderdelen van de functie die u minder goed verrichtte toch goed eigen kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan scholing of begeleiding door een ervaren collega. Levert dit alles niets op, dan mag een werkgever u overplaatsen of in een andere functie tewerkstellen.

 

Nee, dit mag niet zomaar. Een overplaatsing kan alleen plaatsvinden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Om te beginnen moet uw werkgever een geldige reden hebben.  De vestiging waar u werkt gaat sluiten of verhuist, of u functioneert niet goed. Wil uw werkgever uw functie wijzigen wegens onvoldoende functioneren, dan moet vaststaan dat u voldoende kansen en mogelijkheden hebt gehad om te laten zien dat u wel geschikt bent voor de functie. Uw werkgever moet u daarbij voldoende hulp hebben aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan scholing of begeleiding door een ervaren collega. Pas wanneer dit alles niets oplevert, mag uw werkgever uw functie wijzigen. Daarnaast moet het voorstel van uw werkgever redelijk zijn. Onredelijke voorstellen hoeft u in principe niet te accepteren.