Mijn werkgever houdt geen rekening met de opzegtermijn. Wat kan ik doen?

Als uw werkgever geen rekening heeft gehouden met de geldende opzegtermijn, kunt u een schadevergoeding vorderen bij de rechter. U kunt dan het loon vorderen worden dat u met inachtneming van de juiste opzegtermijn verdiend zou hebben. Deze vordering is gelijk aan het brutoloon vermeerderd met vakantietoeslag over die periode.