Ik ben mijn baan kwijt. Wat moet ik doen?

Als u als werkloze aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering. U dient zich uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag te melden bij UWV WERKbedrijf. Te laat melden kan tot een boete leiden. Neem in ieder geval uw paspoort, een kopie van de arbeidsovereenkomst, uw laatste loonstrook en een bewijs van ontslag mee. Dat kan zijn de opzeggingsbrief of de beschikking van de kantonrechter en het daaraan ten grondslag liggende verzoek- en verweerschrift. U dient beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en u in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf. Zodra u weet dat de arbeidsovereenkomst eindigt, moet u wekelijks solliciteren.