Uit welke onderdelen bestaat de WIA?

De WIA omvat twee onderdelen: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Als u arbeidsongeschikt bent maar toch nog kunt werken, is de WGA op u van toepassing. Ook als u naar verwachting korte tijd volledig arbeidsongeschikt bent, valt u onder de WGA. Dit is anders bij de IVA. Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt of volledig arbeidsongeschikt met slechts een kleine kans op herstel? Dan is de IVA van toepassing. U krijgt dan een uitkering van 75% van uw dagloon.

 

Meer informatie over de WIA