Wanneer kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Na twee jaar ziekte kunt u op grond van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in aanmerking komen voor een uitkering. Als u door uw beperkingen een loonverlies van tenminste 35% heeft, is de WIA van toepassing. Bij de WIA gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen. Het gaat niet om wat u niet meer kan, maar om wat u nog wel kan. De wet biedt dan ook meer stimulans om weer aan de slag te gaan. Zo is het financieel altijd lonend om (meer) te werken. Het gaat niet alleen om het bieden van een inkomen, maar vooral om de terugkeer naar het werk te stimuleren.