Wanneer kom ik in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering?

Loopt uw tijdelijke arbeidscontract tijdens uw ziekteperiode af? Bent u uitzendkracht of oproepkracht, vrijwillig verzekerd, thuiswerker, muscicus, artiest of stagiair met een stagevergoeding? Of ontvangt u een werkloosheidsuitkering en bent u langer dan dertien weken ziek? Dan kunt u aanspraak maken op ziekengeld. Ook als u ziek wordt voorafgaand aan of volgend op uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft u recht op ziekengeld. Bij ziekte door orgaandonatie en faillissement van de werkgever krijgt u ook ziekengeld. Tot slot heeft u recht op ziekengeld als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent en binnen vijf jaar nadat u bent aangenomen ziek wordt.