Er is een fout opgetreden in dit component.

Heb ik recht op loon als ik ziek word door een complicatie na een cosmetische ingreep?

Eerst moet bekeken worden of uw ziekte door opzet is veroorzaakt. De algemene regel is namelijk dat u geen recht heeft op loon als uw ziekte door uw opzet is veroorzaakt. Maar wanneer is wel of geen sprake van opzet? De rechter heeft zich hierover uitgesproken in de volgende zaak.

Een werkneemster neemt in 2004 met toestemming van haar werkgever zes weken onbetaald verlof op om deel te nemen aan het televisieprogramma ‘Make me beautiful’. Ze ondergaat voor dit programma een aantal cosmetische operaties, waaronder een buikwandplastiek. Aan de werkneemster was verteld dat een periode van zes weken genoeg zou zijn om van de operatie te herstellen. Na die periode is echter een van de littekens gaan ontsteken. Als gevolg van deze complicaties meldt de werkneemster zich ziek. Haar werkgever weigert haar loon te betalen en stelt dat de werkneemster de ziekte opzettelijk en welbewust heeft veroorzaakt.

De werkneemster is het hier niet mee eens. Volgens haar kon zij niets doen aan de complicaties. Ze start een procedure tegen haar werkgever bij de kantonrechter De kantonrechter oordeelt het volgende: ook al bestond er geen medische of psychische noodzaak voor de operaties, en was het een eigen keuze van de werkneemster, dan betekent dat nog niet dat de vervolgens opgetreden arbeidsongeschiktheid opzettelijk zou zijn veroorzaakt door de werkneemster. Zij heeft dan ook gewoon recht op loon tijdens ziekte.

Houd er rekening mee dat elke situatie anders is en dat van geval tot geval bekeken moet worden of uw werkgever uw loon moet doorbetalen.