Heb ik recht op loondoorbetaling bij ziekte?

Ja, als u ziek bent, moet uw werkgever uw loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. Uw werkgever moet minimaal 70% van het laatstverdiende loon betalen, voor zover uw loon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon. Gedurende de eerste 52 weken moet tenminste het voor u geldende minimumloon betaald worden. Of uw werkgever meer moet betalen, moet blijken uit de individuele arbeidsovereenkomst of de cao. Veel cao´s bepalen namelijk dat de werkgever gedurende een bepaalde periode 100% moet door betalen. De werkgever mag twee wachtdagen afspreken. Dat betekent dat u de eerste twee ziektedagen geen loon krijgt.