Er is een fout opgetreden in dit component.

Heb ik recht op loondoorbetaling bij ziekte?

Ja, als u ziek bent, moet uw werkgever uw loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. Uw werkgever moet minimaal zeventig procent van het laatstverdiende loon betalen. Gedurende de eerste 52 weken moet tenminste het voor u geldende minimumloon betaald worden. Of uw werkgever meer moet betalen, moet blijken uit de individuele arbeidsovereenkomst of de cao. Veel cao┬┤s bepalen namelijk dat de werkgever gedurende een bepaalde periode 100% moet door betalen. De werkgever mag twee wachtdagen afspreken. Dat betekent dat u de eerste twee ziektedagen geen loon krijgt.