Is de oorzaak van mijn ziekte van invloed op de doorbetaling van het loon?

Nee, dat is niet van invloed op de doorbetaling van uw loon. Ook als de arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld is ontstaan bij het sporten, dan is de werkgever in principe verplicht om tijdens de ziekte uw loon door te betalen. Tenzij uw ziekte door uw opzet is veroorzaakt. Dan bestaat geen recht op loon.