Mag mijn werkgever mijn aanvraag voor langdurend zorgverlof weigeren?

Ja, maar alleen als uw werkgever door uw afwezigheid in ernstige organisatorische problemen zou komen.