Wanneer kom ik in aanmerking voor langdurend zorgverlof?

U komt in aanmerking voor onbetaald langdurend zorgverlof als u werknemer bent en tijdelijk hulp biedt aan een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is.