Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is het zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Omdat het bijna ondoenlijk is om zowel arbeid te verrichten als mantelzorger te zijn, heeft u als werknemer het recht om onbetaald zorgverlof op te nemen. U kunt dan zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder.