Wat is de SVB?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat de AOW, de kinderbijslag, nabestaandenuitkering ANW of een tegemoetkoming inzake de onderhoudskosten gehandicapte kinderen betaald worden aan de degenen die er recht op hebben. Voor meer informatie raadpleegt u de website van de SVB.