Krijgt een executeur loon?

Ja, de wet regelt het loon voor de executeur: één procent van het vermogen op de dag van het overlijden van de erflater. Maar de erflater kan bij de benoeming in het testament het honorarium ook zelf vaststellen, bijvoorbeeld op een vast bedrag, of juist bepalen dat de executeur geen honorarium toekomt.