Wat doet een executeur?

De executeur heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Na een overlijden moet een heleboel worden geregeld. De begrafenis of de crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. Erfgenamen kunnen dit zelf doen, maar de erflater (de overledene) kan ook iemand aanwijzen die zijn nalatenschap moet afwikkelen: de executeur. Volgens het nieuwe erfrecht (sinds 1 januari 2003) kan een executeur alleen worden benoemd in een testament.