Wat is erfbelasting?

Erfbelasting (voorheen successierecht) is een belasting die wordt geheven over de waarde van alles dat u verkrijgt uit de nalatenschap van iemand die in Nederland zijn laatste woonplaats had. Naaste familieleden, echtgenoot en kinderen worden daarbij minder zwaar belast dan verre familie of niet-verwanten.