Welke regels gelden voor de nalatenschap als ik in het buitenland woon en daar overlijd?

Als u op het moment van overlijden niet in het land van uw nationaliteit woont, geeft het Haags Erfrechtverdrag 1989 (geldig sinds 1 oktober 1996) regels die bepalen van welk land de regels van erfrecht gelden.

U kunt, in een testament, de keuze maken tussen het land van uw nationaliteit en het land van uw gewone verblijfplaats. Als u geen rechtskeuze maakt, bepalen de regels van het Haags Erfrechtverdrag welk recht op de nalatenschap van toepassing is.