Wat is de wettelijke verdeling?

De wet regelt wie de erfgenamen zijn van de overledene. Dat is de wettelijke verdeling. Volgens de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot de nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De kinderen komen eerst erfrechtelijk aan bod als beide ouders zijn overleden.