De overledene heeft een echtgenoot of een geregistreerde partner

  • En heeft geen kinderen
    Degene die overlijdt, is de erflater. Is de erflater getrouwd en heeft deze geen kinderen? Dan is de echtgenoot de enige erfgenaam.
     
  • En heeft wel kinderen 
    Degene die overlijdt, is de erflater. Heeft een erflater een echtgenoot en kinderen? Dan erft de echtgenoot samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is van toepassing.