De overledene heeft geen echtgenoot of een geregistreerde partner

  • En heeft geen kinderen
    Degene die overlijdt, is de erflater. Heeft een erflater geen echtgenoot en geen kinderen? Dan erven de ouders en de (half)broers en (half)zusters van de overledene. Is een broer of zuster al eerder overleden? Dan komen zijn of haar kinderen (de neefjes en nichtjes van de overledene) voor hem of haar in de plaats. 
  • Geen (groot)ouders en broers
    Heeft een erflater geen echtgenoot, geen kinderen, geen ouders en geen broers of zusters? Dan erven de grootouders. Als die al gestorven zijn, komen hun (klein)kinderen (de ooms, tantes, neven en nichten) voor hen in de plaats. Zijn ook deze allemaal gestorven? Dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod.
  • En heeft wel kinderen
    Degene die overlijdt, is de erflater. Is de erflater niet getrouwd, maar heeft deze wel kinderen? Dan zijn de kinderen de erfgenamen en erven zij ieder een gelijk deel.