Moet de notaris altijd aanwezig zijn bij het opstellen van een testament?

Afgezien van enkele uitzonderingen wordt een testament opgesteld in de aanwezigheid van een notaris. De notaris legt de uiterste wil van de erflater (degene die overlijdt) vast in een notariële akte: het testament. De notaris adviseert daarbij over mogelijke bepalingen in zijn situatie