Kan ik mijn kind onterven?

Ja, het is mogelijk een kind in een testament te onterven. Het wordt dan geen erfgenaam. Als het kind hierin berust, ontvangt het niets uit de nalatenschap, maar heeft het wel recht op een bepaald geldbedrag. Dit heet de legitieme portie (een minimumerfdeel). Een ouder kan een kind dus nooit helemaal onterven.