Wat is de legitieme portie?

Dat is het deel van de erfenis waar een kind recht op heeft, ook al is het onterfd. Een kind heeft altijd recht op de helft van de waarde van het erfdeel dat het zou hebben gekregen, als er geen testament gemaakt zou zijn. Dus de helft van het erfdeel dat het volgens de wettelijke verdeling (het versterferfrecht) gekregen zou hebben. De legitieme portie bestaat alleen uit geld.

Opeisen legitieme portie
In een testament kan iemand bepalen dat een kind zijn legitieme portie pas kan opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Dit geldt ook voor een partner met wie iemand samenwoont, maar alleen als er een samenlevingsovereenkomst bij de notaris is afgesloten.