Kan een legaat vervallen?

Ja, dat kan. Een legaat van een goed dat er ten tijde van het overlijden van de erflater (de overledene) niet meer blijkt te zijn, vervalt.