Kan een minderjarige een testament laten opstellen?

Ja, iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels (versterferfrecht) afwijken door een testament te laten maken. Dit wordt testamentair erfrecht genoemd.