Wat is een legaat?

Een erflater (de overledene) kan bepalen dat een bepaald goed of een vastgestelde som geld aan iemand of aan een goed doel wordt nagelaten. Die bepaling noemt men een legaat. De erfgenamen moeten het legaat aan de gerechtigde (dit is de legataris) afgeven.

Voorbeelden
“Ik legateer mijn woonhuis te Amsterdam aan mijn neef Cees.” Of: “Ik legateer aan mijn neef Cees een bedrag in contanten groot euro 10.000.”