Wat is vruchtgebruik van de nalatenschap?

De essentie van het recht van vruchtgebruik is dat de vruchtgebruiker het recht heeft op het gebruik van bepaalde goederen, maar dat de eigendom van die goederen toebehoort aan iemand anders (de hoofdgerechtigde). In een testament kan het vruchtgebruik voor de langstlevende echtgenoot worden geregeld.