Er is een fout opgetreden in dit component.

Wie kunnen een buitenlands kind adopteren?

Adoptie van een kind uit het buitenland is mogelijk voor gehuwde paren van verschillend geslacht. Daarnaast kan ook één persoon een adoptieverzoek indienen, ongeacht of deze persoon nu gehuwd, geregistreerd partner, alleenstaand of samenwonend is. Paren van gelijk geslacht kunnen alleen een buitenlands kind adopteren als het land van herkomst adoptie door paren van gelijk geslacht toestaat.