Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn kind wordt uit huis geplaatst. Wat kan ik verwachten?

Als de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg het noodzakelijk vindt om uw kind, naast de ondertoezichtstelling, uit huis te plaatsen, kunnen zij de rechter om een ‘machtiging uithuisplaatsing’ vragen. De rechter bekijkt of de uithuisplaatsing nodig is en bepaalt hoe lang die mag duren. De maximale periode van een uithuisplaatsing is één jaar en kan, indien nodig, ook verlengd worden. Een uithuisplaatsing is voor zowel ouders als kinderen een heftige gebeurtenis en wordt alleen gedaan in situaties waarbij dit nodig is voor de veiligheid van het kind. Tijdens een uithuisplaatsing verblijft het kind ofwel in een pleeggezin ofwel in een instelling speciaal bedoeld om kinderen op te vangen. Bureau Jeugdzorg regelt dit.

Hoe verloopt de procedure bij de kinderrechter?
Als het verzoek tot de ‘machtiging uithuisplaatsing’ is gedaan, krijgt u als ouders uiteraard de gelegenheid om daarover uw mening te geven tijdens een hoorzitting bij de rechtbank. U kunt zich laten bijstaan door een jurist, maar het is de rechter die bepaalt of de jurist ook echt bij de zitting aanwezig mag zijn. Mocht er na afloop van de uithuisplaatsing om verlenging worden gevraagd, dan krijgt u opnieuw de gelegenheid om bij de rechter uw mening te geven.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter over de uithuisplaatsing? Dan kunt u in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Hiervoor dient u een advocaat in te schakelen.

Tips
1) Een uithuisplaatsing is vaak een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Vraag uw jurist om advies.
2) Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter en wilt u hiertegen in hoger beroep gaan? Zorg er dan altijd voor dat u uw standpunt goed kunt onderbouwen. Zorg voor zoveel mogelijk bewijs dat uw standpunt ondersteunt.
3) Houd de termijn (drie maanden) om in hoger beroep te gaan goed in de gaten.
4) Is uw kind eenmaal uit huis geplaatst, dan kunt u Bureau Jeugdzorg vragen om de uithuisplaatsing eerder te beëindigen. Jeugdzorg moet binnen twee weken schriftelijk reageren op uw verzoek.