Kan een voogd uit het gezag worden onzet?

Ja, dat kan. Daarnaast kan de voogd door de kantonrechter worden ontheven van zijn functie als voogd als:

  • de voogd aantoont dat hij of zij door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat is de voogdij uit te oefenen en de rechter verzoekt om van zijn taak ontheven te worden;
  • de voogd 65 jaar of ouder is en de rechter verzoekt om van zijn taak ontheven te worden;
  • iemand die tot gezag bevoegd is zich schriftelijk bereid heeft verklaard om de voogdij over te nemen en de kantonrechter dit in het belang van het kind ook wenselijk vindt.