Kunnen wij als voogden ervoor zorgen dat het kind onze achternaam krijgt?

Ja, u kunt als gezamenlijke voogden de rechter vragen om de achternaam van het kind te wijzigen, zodat het kind de achternaam van u of uw partner krijgt. Bij dit verzoek staat het belang van het kind voorop. Kinderen van 12 jaar en ouder moeten instemmen met het verzoek om naamswijziging. Let op: het verzoek om naamswijziging moet u tegelijk met het verzoek om de gezamenlijke voogdij indienen.