Wanneer eindigt de gezamenlijke voogdij?

De gezamenlijke voogdij kan op verzoek van één of beide voogden worden beëindigd. Zij kunnen samen of afzonderlijk vragen de voogdij aan één van hen toe te kennen. De rechter bepaalt uiteindelijk wie voortaan de voogdij heeft. Wordt één van de voogden onbevoegd verklaard? Dan oefent de ander de voogdij uit zolang als deze situatie blijft bestaan. Overlijdt één van de voogden en zijn er geen ouders? Dan krijgt de andere voogd automatisch alleen de voogdij. Als beide voogden overlijden, benoemt de rechter een nieuwe voogd. Als het kind nog wel ouders heeft, zal de rechter hen horen voordat hij een beslissing neemt.