Wat zijn mijn rechten en plichten als enige voogd?

Als enige voogd bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U hoeft dit niet zelf te doen. Het kind kan bijvoorbeeld in een gezinsvervangend tehuis of in een pleeggezin verblijven. Ook hoeft u niet zelf het levensonderhoud van het kind te betalen. U kunt het vermogen van het kind daarvoor gebruiken. Als voogd bent u de wettelijke vertegenwoordiger en beheert u het vermogen van het kind.

Inkomsten
De voogd ontvangt vaak kinderbijslag. Is er sprake van voogdij na het overlijden van één of beide ouders van het kind? Dan ontvangt het kind in het algemeen een wezenuitkering Anw (Algemene nabestaandenwet) van de Sociale Verzekeringsbank. Soms kan het kind een al dan niet aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. De voogd kan dit aanvragen bij de gemeente.