Wat zijn onze rechten en plichten als gezamenlijke voogden?

In tegenstelling tot één voogd hebben de gezamenlijke voogden wel de plicht het kind zelf te verzorgen en op te voeden. Ze zijn gedurende de voogdij onderhoudsplichtig. Ze zijn beiden wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheren beiden het vermogen van het kind.

Inkomsten
De voogden ontvangen vaak kinderbijslag. Is er sprake van voogdij na het overlijden van één of beide ouders van het kind? Dan ontvangt het kind in het algemeen een wezenuitkering Anw (Algemene nabestaandenwet) van de Sociale Verzekeringsbank.