Mag een kinderopvangorganisatie afwijken van een advies van de oudercommissie?

Dat mag alleen als de kinderopvangorganisatie schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.