Er is een fout opgetreden in dit component.

Waar moet kinderopvang aan voldoen?

In de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen:

 • De kinderopvang moet verantwoord zijn.
  De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Dat is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
 • Er moet aandacht voor bepaalde organisatorische factoren zijn.
  De kinderopvangorganisatie moet aantoonbaar aandacht besteden aan: - het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie;
  - de groepsgrootte;
  - de opleidingseisen en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de beroepskrachten;
  - voorwaarden waaronder en de mate waarin beroepskrachten in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en de opvang van kinderen.
 • Er geldt een taal- en informatieplicht.
  De voertaal in het kindercentrum moet in principe Nederlands zijn. Ook zijn kinderopvangorganisaties verplicht u als ouder te informeren over het beleid dat wordt gevoerd. Verder moet een kinderopvangondernemer:
  - een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opstellen;
  - een schriftelijke overeenkomst afsluiten met de ouders.