Wat is de rol van een oudercommissie in een kinderopvangorganisatie?

Elke kinderopvangorganisatie of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken:

  • beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid;
  • prijs van de kinderopvang;
  • kwaliteitsaspecten, waaronder voedingsaangelegenheden en pedagogisch beleid;
  • openingstijden;
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • klachtenbehandeling.