Wat is kinderopvang?

Onder kinderopvang verstaat de Wet kinderopvang ‘het bedrijfsmatig opvangen en het mede opvoeden van kinderen’. Het gaat om opvang voor kinderen tot en met het einde van het basisonderwijs. Opvang voor oudere kinderen (tieneropvang) valt er niet onder.